2-Mar-10-2023-08-36-41-7207-AM

 

HubSpot Video

4-Mar-10-2023-04-14-37-9779-PM

 

Expleo Group & Futureworks bjuder in till webinar den 29 mars för att dela med sig av sina erfarenheter av att driva resultatfokus och transformation. Vi kommer lyfta 4 verktyg som varje chef bör bemästra; Tight-Loose-Tigh, OKR, Psykologisk Trygghet & Cynefin/Flight Levels. 

Varmt välkomna till 45 minuter av inspiration och insikt för att vässa din konkurrenskraft som ledare in i framtiden. 

We introduced the Futureworks OKR in both our sales and management teams. We immediately became more productive and focused on the right activities, which led to more decisions being made that affected our results. (1)-1

  Tid     29. Mars

      12:00 - 12:45 

 

 

  Location    Zoom

     (länk kommer att skickas via e-post)

 

         

text-1

                       5-Mar-10-2023-04-14-37-9829-PM

 

Tight-Loose-Tight 

Tight-Loose-Tight är en effektiv ledarskapsstrategi som innebär att skapa klara ramar och riktlinjer (Tight), ge frihet att fatta egna beslut (Loose), och sedan återgå till att ge feedback och kontrollera resultatet (Tight) för att uppnå önskat resultat.

 

 

undraw_powerful_re_frhr

 OKR (Objectives and Key Results)

är en metod och verktyg för att sätta mål som både är tydliga och inspirerande samt hur vi följer upp på dessa. Verktyget hjälper till att skapa en tydlig riktning för teamet och främjar fokus, samarbete och engagemang.

 

 

undraw_team_goals_re_4a3t
Psykologisk trygghet

Att skapa en kultur där anställda känner sig trygga att dela åsikter och tankar utan rädsla för kritik eller bestraffning är avgörande för effektivt ledarskap. Detta främjar öppen kommunikation och samarbete, vilket ökar produktivitet och leder till bättre resultat.

 

 

undraw_love_it_piak
Cynefin och Flight Levels

Cynefin är en modell som hjälper ledare att hantera komplexitet i olika situationer. Genom att använda Cynefin tillsammans med Flight Levels, kan ledare skapa en bättre förståelse för situationen och välja lämpliga strategier och lösningar för att hantera komplexa problem på olika nivåer i organisationen..  

 

undraw_maker_launch_re_rq81

                       HVORFOR SKAL JEG MELDE MEG PÅ (1)

 

We introduced the Futureworks OKR in both our sales and management teams. We immediately became more productive and focused on the right activities, which led to more decisions being made that affected our results.-1
9-Mar-15-2023-11-26-25-4024-AM
5-Mar-15-2023-11-26-25-5854-AM
6-Mar-15-2023-11-26-25-3272-AM
2-Mar-15-2023-11-26-25-5343-AM
3-Mar-15-2023-11-26-25-4095-AM
4-Mar-15-2023-11-26-25-7322-AM
8-Mar-15-2023-11-26-25-8579-AM
7-Mar-15-2023-11-26-25-3167-AM